Általános Szerződési Feltételek

 1. A Fejlesztő kijelenti, hogy a szerzői jogát képező GeoZseni nevű geodéziai számítási és feldolgozó szoftver kizárólagos tulajdonosa.
 2. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szoftver működési jellemzőit, funkcióit megismerte, egyúttal vállalja a kockázatát, hogy a Szoftver az elvárásainak, szükségleteinek megfelel-e.
 3. A Szoftver a következő operációs rendszereken használható:
  • x64: Windows 7, Windows 10, Windows 11
  • x86: Windows 7, Windows 10, Windows 11
 4. A Szoftver használatához a számítógéphez csatlakoztatott programvédelmi kulcs szükséges
 5. A licenc, illetve a programvédelmi kulcs harmadik személy részére adható át.
 6. A számítógép cseréje esetén a Fejlesztő a korábbi licencet visszavonja, helyette díjtalanul újat biztosít.
 7. A Felhasználó nem jogosult:
  • a Szoftvert, harmadik személynek továbbadni, terjeszteni,
  • a megszerzett licencet harmadik személyre átruházni, átengedni,
  • a Szoftver többszörözésére,
  • a Szoftver átdolgozására, feldolgozására, fordítására, vagy bármilyen más jellegű módosítására,
  • a Szoftver belső működésének elemzésére, az alkalmazott másolásvédelmi technológia megkerülésére,
  • a Szoftver mintaként történő használatával hasonló szoftver fejlesztésére.
 8. A Felhasználó jogosult:
  • a Szoftver rendeltetésszerű használatára, időbeli korlátozás nélkül,
  • támogatás, oktatás, illetve verziókövetés igénybevételére,
 9. A Fejlesztő a Szoftver nem rendeltetésszerű, vagy helytelen programozásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A felelősség ilyen esetben kizárólag a Felhasználót terheli.
 10. Pénzvisszafizetési garancia: amennyiben a szoftverre valamilyen okból nincs szüksége, a licenc aktiválásától számított 30 napon belül jelezheti pénzvisszafizetési igényét.
 11. Utolsó módosítás: 2010.03.14.